• Phone

    (+977) 1 597 0048

  • Location

    Gaushala, Bagmati Bridge

  • 24 Hours Emergency Service
    Book Appointment

News & update

रेटिनोब्लास्टोमा क्यान्सर सम्बन्धी जानकारी समेटिएको रेडियो सामाजिक सेवा संदेश (Radio PSA) सुन्न र सक्दो शेयर गरेर जनचेतना जगाउँनुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

  • 2022-05-12 17:09:40

रेटिनोब्लास्टोमा अर्थात् बालबालिकामा हुने आँखाको क्यान्सर सम्बन्धी जानकारी समेटिएको रेडियो सामाजिक सेवा संदेश (Radio PSA) सुन्न र सक्दो शेयर गरेर जनचेतना जगाउँनुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।