• Phone

  (+977) 1 597 0048

  (+977) 1 458 4574

 • Location

  Gaushala, Bagmati Bridge

 • 24 Hours Emergency Service
  Book Appointment

News & update

Happy Faces

 • 2024-01-09 17:37:00

मोतिविन्दुको शल्यक्रियापश्चात पुनः दृष्टि पाएर खुशी छाएका मुहारहरु