• Phone

  (+977) 1 597 0048

  (+977) 1 458 4574

 • Location

  Gaushala, Bagmati Bridge

 • 24 Hours Emergency Service
  Book Appointment

News & update

बालबालिकामा हुने अन्धोपनबारे जनचेतना पुगेन || शुभ बिहानी (फागुन २८ गते )

 • 2023-03-14 15:59:09

बालबालिकामा हुने अन्धोपनबारे जनचेतना पुगेन || शुभ बिहानी (फागुन २८ गते )